Analýza súdneho spisu na základe najnovších poznatkov, dôkazov, výpovedí svedkov. Táto fáza je zlomová a v nej sa rozhoduje, či na základe najnovších zistení budeme na prípade pracovať ďalej.

Nenašli sa žiadne zodpovedajúce položky.

Go to top