Tvoje hodnotenie prípadu Alojza Maceka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:36.3% - 10 votes
36.3%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Macek, Alojz (1909-1975)

Macek, Alojz (1909-1975)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Hlinkovej mládeže č. 2 Profesia: úradník, miestopredseda slovenského Červeného kríža Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Hlinkovej mládeže č. 2 Profesia: úradník, miestopredseda slovenského Červeného kríža Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
36 out of 100 with 10 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Ul. Hlinkovej mládeže č. 2
Profesia: úradník, miestopredseda slovenského Červeného kríža
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top