Tvoje hodnotenie prípadu Mikuláša Pružinského:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:17.5% - 6 votes
17.5%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Pružinský, Mikuláš Ján Nepomuk Pavol, Dr. (1886-1953)

Pružinský, Mikuláš Ján Nepomuk Pavol, Dr. (1886-1953)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Mitošiny; Bratislava, Nám. Jozefa Budaya Profesia: statkár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Mitošiny; Bratislava, Nám. Jozefa Budaya Profesia: statkár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
18 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Mitošiny; Bratislava, Nám. Jozefa Budaya
Profesia: statkár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 7 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top