Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Danihela:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:39.6% - 5 votes
39.6%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Danihel, Štefan (1885-1966)

Danihel, Štefan (1885-1966)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Sološnica Profesia: roľník, predseda Zemedelskej rady Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: oslobodený Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: konfiškácia majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Sološnica Profesia: roľník, predseda Zemedelskej rady Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: oslobodený Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: konfiškácia majetku Dátum vykonania trestu: ?
40 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Sološnica
Profesia: roľník, predseda Zemedelskej rady
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: oslobodený
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: konfiškácia majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Matúša Černáka:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:46% - 4 votes
46%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Danko, Ján (1883-1948)

Danko, Ján (1883-1948)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Kremnica Profesia: školský inšpektor pre Zvolenskú župu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Kremnica Profesia: školský inšpektor pre Zvolenskú župu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
46 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Kremnica
Profesia: školský inšpektor pre Zvolenskú župu
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 3 roky žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Drobného:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25.5% - 4 votes
25.5%
Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.33% - 3 votes
33.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Drobný, Jozef (1897-1959)

Drobný, Jozef (1897-1959)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Čelakovského 1/d, II/6. Profesia: poštový riaditeľ, predseda Spolku slovenských poštových úradníkov Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 mesiacov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Čelakovského 1/d, II/6. Profesia: poštový riaditeľ, predseda Spolku slovenských poštových úradníkov Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 mesiacov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
29 out of 100 with 7 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Čelakovského 1/d, II/6.
Profesia: poštový riaditeľ, predseda Spolku slovenských poštových úradníkov
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 mesiacov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top