Tvoje hodnotenie prípadu Adalberta Gabriela:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.33% - 3 votes
33.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Gabriel, Adalbert, Dr. (?-?)

Gabriel, Adalbert, Dr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Vajanského 9 Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 18 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Vajanského 9 Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 18 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
33 out of 100 with 3 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Vajanského 9
Povolanie: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 18 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Tida J. Gašpara:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:47.88% - 9 votes
47.88%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Gašpar, Tido Jozef (1893-1972)

Gašpar, Tido Jozef (1893-1972)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Mudroňova cesta 17 Povolanie: spisovateľ, odborný radca Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Mudroňova cesta 17 Povolanie: spisovateľ, odborný radca Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
48 out of 100 with 9 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Mudroňova cesta 17
Povolanie: spisovateľ, odborný radca
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Andreja Germušku:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25% - 4 votes
25%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Germuška, Andrej (?-?)

Germuška, Andrej (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Prešov Profesia: riaditeľ učiteľského ústavu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Prešov Profesia: riaditeľ učiteľského ústavu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
25 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Prešov
Profesia: riaditeľ učiteľského ústavu
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Eugena Guzikiewicza:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:75% - 4 votes
75%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Guzikiewicz, Eugen (1907-1954)

Guzikiewicz, Eugen (1907-1954)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Liptovský sv. Mikuláš, Vrbická 1 Profesia: učiteľ Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, člen širšieho predsedníctva HSĽS Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Liptovský sv. Mikuláš, Vrbická 1 Profesia: učiteľ Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, člen širšieho predsedníctva HSĽS Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?
75 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Liptovský sv. Mikuláš, Vrbická 1
Profesia: učiteľ
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, člen širšieho predsedníctva HSĽS
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia polovice majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Hajdučeka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:66.67% - 3 votes
66.67%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Hajduček, Štefan (?-?)

Hajduček, Štefan (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Levoča, Vysoká ul. č. 15 Profesia: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, člen širšieho predsedníctva HSĽS Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Levoča, Vysoká ul. č. 15 Profesia: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, člen širšieho predsedníctva HSĽS Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
67 out of 100 with 3 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Levoča, Vysoká ul. č. 15
Profesia: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, člen širšieho predsedníctva HSĽS
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 15 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top