Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Tisu:

Primeranosť trestu J. Tisu:16.74% - 54 votes
16.74%
Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:22.04% - 55 votes
22.04%
Morálna závažnosť zločinu pričinenia sa o rozbitie Československej republiky:15.99% - 46 votes
15.99%
Morálna závažnosť zločinu prispenia k utvoreniu Slovenského štátu:18.71% - 43 votes
18.71%
Morálna závažnosť zločinu podpori vojenských, politických alebo hospodárskych záujmov nacistického Nemecka alebo horthyovského Maďarska:15.1% - 42 votes
15.1%
Morálna závažnosť zločinu spôsobenia škody vojnovému úsiliu Zväzu sovietskych socialistických republík a spojencov:13.59% - 39 votes
13.59%
Morálna závažnosť zločinu spôsobenia škody slovenskému národu, domácim demokratickým a protifašistickým organizáciám alebo skupinám, vedúcim boj za slobodu:18.32% - 39 votes
18.32%
Morálna závažnosť zločinu vypovedania a vedenia vojny proti Zväzu sovietskych socialistických republík a spojencom:17.43% - 38 votes
17.43%
Morálna závažnosť zločinu propagovania, obhajovania alebo schvaľovania činnosti a idey fašistických okupantov a domácich zradcov a verejného hanobenia Zväz sovietskych socialistických republík, spojencov alebo ich štátne zriadenie a armády:19.53% - 38 votes
19.53%
Morálna závažnosť zločinu zrady na povstaní:16.93% - 40 votes
16.93%
Morálna závažnosť zločinu horlivého prevádzania vysťahovania slovenských ľudí do cudziny, do zaisťovacích táborov alebo na prácu v prospech nemeckého vedenia vojny:21.76% - 40 votes
21.76%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Tiso, Jozef, Mons., ThDr., dekan-farár (1887-1947)

Tiso, Jozef, Mons., ThDr., dekan-farár (1887-1947)

Spoločenská rehabilitácia  Podpor tento výskum: Web výskumu: http://jozeftiso.sk Bydlisko: Nitra, Bratislava Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister, prezident Číslo trestného spisu: Tn ľud 6/46-18 Obhajcovia: Ernest Žabkay, Martin Grečo Obžalobcovia: Ľudovít Rigan, Juraj Šujan, Anton Rašla, Michal Gerö Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek, Jozef Štaudinger, Štefan Gažík Body obžaloby: AI, AII, AII, BI, BII, BIII, C, D, Rozsudok: ad A I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad B I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad C: trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar. ad D: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností. Dátum vynesenia rozsudku: 15. 4. 1947 Trest: trest smrti obesením, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: 18. 4. 1947
Spoločenská rehabilitácia  Podpor tento výskum: Web výskumu: http://jozeftiso.sk Bydlisko: Nitra, Bratislava Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister, prezident Číslo trestného spisu: Tn ľud 6/46-18 Obhajcovia: Ernest Žabkay, Martin Grečo Obžalobcovia: Ľudovít Rigan, Juraj Šujan, Anton Rašla, Michal Gerö Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek, Jozef Štaudinger, Štefan Gažík Body obžaloby: AI, AII, AII, BI, BII, BIII, C, D, Rozsudok: ad A I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad B I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad C: trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar. ad D: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností. Dátum vynesenia rozsudku: 15. 4. 1947 Trest: trest smrti obesením, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: 18. 4. 1947
18 out of 100 with 474 ratings
stadium 1
Spoločenská rehabilitácia
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: http://jozeftiso.sk
Bydlisko: Nitra, Bratislava
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister, prezident
Číslo trestného spisu: Tn ľud 6/46-18
Obhajcovia: Ernest Žabkay, Martin Grečo
Obžalobcovia: Ľudovít Rigan, Juraj Šujan, Anton Rašla, Michal Gerö
Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek, Jozef Štaudinger, Štefan Gažík
Body obžaloby: AI, AII, AII, BI, BII, BIII, C, D,
Rozsudok:
  • ad A I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,
  • ad B I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,
  • ad C: trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar.
  • ad D: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností.
Dátum vynesenia rozsudku: 15. 4. 1947
Trest: trest smrti obesením, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: 18. 4. 1947

Tvoje hodnotenie prípadu Andreja Tomka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:50% - 2 votes
50%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Tomko, Andrej (?-?)

Tomko, Andrej (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Príbovce Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 6 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Príbovce Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 6 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
50 out of 100 with 2 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Príbovce
Povolanie: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 6 mesiacov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Vojtecha Tuku:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25.93% - 27 votes
25.93%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Tuka, Vojtech Lazár, prof. JUDr. (1880-1946)

Tuka, Vojtech Lazár, prof. JUDr. (1880-1946)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Miesto narodenia: Štiavnické Bane Profesia: právnik, akademik Funkcia: 1. rektor Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského), minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením (vytiahnutý na šibenicu z invalidného vozíka, už ako imobilný) Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Miesto narodenia: Štiavnické Bane Profesia: právnik, akademik Funkcia: 1. rektor Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského), minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením (vytiahnutý na šibenicu z invalidného vozíka, už ako imobilný) Dátum vykonania trestu: ?
26 out of 100 with 27 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Miesto narodenia:
Štiavnické Bane
Profesia: právnik, akademik
Funkcia: 1. rektor Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského), minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: trest smrti obesením (vytiahnutý na šibenicu z invalidného vozíka, už ako imobilný)
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Teodora Turčeka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:39.8% - 5 votes
39.8%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Turček, Teodor (1898-1964)

Turček, Teodor (1898-1964)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Nedanovce; Bratislava, Nám. A. Hlinku 14 Profesia: roľník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Nedanovce; Bratislava, Nám. A. Hlinku 14 Profesia: roľník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
40 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Nedanovce; Bratislava, Nám. A. Hlinku 14
Profesia: roľník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top