Diel I.

Diel II.

Okresné ľudové súdy

Miestny ľudový súd

 

Šmidke v. r.

Dr. Lettrich v. r.

Citované podľa: Štefan Šutaj, Peter Mosný, Milan Olejník, Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku (Veda, vydavateľstvo SAV Brat 2002)
Go to top