Tvoje hodnotenie prípadu Karola Körpera:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25% - 8 votes
25%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Körper, Karol, Mons. ThDr. (1894-1969)

Körper, Karol, Mons. ThDr. (1894-1969)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Prepoštská 11 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Prepoštská 11 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
25 out of 100 with 8 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Prepoštská 11
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top