Tvoje hodnotenie prípadu Franza Karmasina:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:46.25% - 4 votes
46.25%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Karmasin, Franz [František], Ing. (1901-1970)

Karmasin, Franz [František], Ing. (1901-1970)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Vajanského nábrežie č. 9 Profesia: Staatssektretär Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, zástupca nemeckej menšiny Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Vajanského nábrežie č. 9 Profesia: Staatssektretär Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, zástupca nemeckej menšiny Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením Dátum vykonania trestu: ?
46 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Vajanského nábrežie č. 9
Profesia: Staatssektretär
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, zástupca nemeckej menšiny
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: trest smrti obesením
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Sigmunda Keila:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.5% - 6 votes
33.5%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Keil, Sigmund (1887-1946)

Keil, Sigmund (1887-1946)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Švedlár, okres Gelnica Profesia: Staatssektretär Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 29. marca 1940 ako náhradník za zomrelého Gejzu Reháka Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Švedlár, okres Gelnica Profesia: Staatssektretär Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 29. marca 1940 ako náhradník za zomrelého Gejzu Reháka Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením Dátum vykonania trestu: ?
34 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Švedlár, okres Gelnica
Profesia: Staatssektretär
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 29. marca 1940 ako náhradník za zomrelého Gejzu Reháka
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: trest smrti obesením
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Aladára Kočiša:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:38.33% - 6 votes
38.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Kočiš, Aladár, Dr. (?-?)

Kočiš, Aladár, Dr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Rodobrany 12 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žalára Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Rodobrany 12 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žalára Dátum vykonania trestu: ?
38 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Ul. Rodobrany 12
Profesia: novinár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 7 rokov žalára
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Karola Körpera:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25% - 8 votes
25%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Körper, Karol, Mons. ThDr. (1894-1969)

Körper, Karol, Mons. ThDr. (1894-1969)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Prepoštská 11 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Prepoštská 11 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
25 out of 100 with 8 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Prepoštská 11
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top